Privacyverklaring

Autoservice Stramproy B.V., gevestigd aan Bergerothweg 56, 6039 AN Stramproy, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Autoservice Stramproy B.V.
Bergerothweg 56
6039 AN Stramproy
Tel,: 0495-562029

Ruud Rietjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Autoservice Stramproy B.V. Hij is te
bereiken via het contactformulier, of de contactgegevens die elders op deze website vermeld staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Autoservice Stramproy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Autoservice Stramproy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten aan u te leveren 
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie en belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Autoservice Stramproy B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autoservice Stramproy B.V.) tussen zit.

Autoservice Stramproy B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Exact Online, t.b.v. administratie en facturatie, Office365 voor documentverwerking en elektronische communicatie, en WordPress als websiteplatform.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De gegeven worden 7 jaar bewaard, gezien de verplichting van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens worden met niemand gedeeld, de boekhouding wordt periodiek gecontroleerd door een boekhouder die toegang heeft tot de bedrijfsdata.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Autoservice Stramproy B.V. gebruikt cookies met als doel om de gebruikservaring van deze website te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autoservice Stramproy B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Autoservice Stramproy B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.